Leikskólinn Jötunheimar auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra

Leikskólinn Jötunheimar auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra frá og með 1. júní 2019 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni 

 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun og rekstri leikskólans sem og skipulagningu uppeldisstarfsins.  
 • Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans. 
 • Er faglegur leiðtogi og ber að kynna sér nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna.  
 • Skipuleggur og ber ábyrgð á að undirbúningstímar starfsmanna séu notaðir til skipulags á leikskólastarfinu.  
 • Starfar samkvæmt stefnumörkun leikskólans sem tekur meðal annars mið af menntastefnu Sveitarfélagsins Árborgar, aðalnámskrá leikskóla, lögum og reglugerðum um leikskóla og öðrum lögum er við eiga.  
 • Sinnir þeim verkefnum er varða stjórnun og uppeldi og menntun leikskólabarna sem yfirmaður felur honum. 

Kröfur um menntun, kunnáttu, reynslu og/eða hæfni 

 • Leyfisbréf leikskólakennara. 
 • Reynsla, hæfni og áhugi í starfi með börnum.  
 • Reynsla og/eða menntun í stjórnun æskileg. 
 • Góð færni í mannlegum samskiptum.  
 • Jákvæðni, frumkvæði, áhugasemi og góður samstarfsvilji. 
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti.  
 • Góð íslenskukunnátta. 
 • Góð tölvukunnátta.  

Frekari upplýsingar veitir Júlíana Tyrfingsdóttir, leikskólastjóri, sími:  480-6372. Netfang: julianat@arborg.is

Smelltu hér til að sækja um starfið eða á www.arborg.is

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2019. Störfin henta jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Hægt er að kynna sér leikskólastarfið á heimasíðu Jötunheima:  https://jotunheimar.arborg.is/