Leikskólinn Jötunheimar auglýsir lausa stöðu matráðs/matreiðslumanns.

Leikskólinn Jötunheimar auglýsir lausa stöðu matráðs/matreiðslumanns í 100% starf. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem getur hafið störf sem fyrst.

 Helstu verkefni:

 • Hefur yfirumsjón með eldhúsi og starfar samkvæmt starfslýsingu matráðs í leikskólanum
 • Sér um innkaup og gerð matseðla
 • Fer eftir fjárhagsáætlun hvað varðar matarinnkaup
 • Hefur næringu og hollustu í huga í allri matseld
 • Sækir endur- og símenntun til að fylgjast með nýjungum í starfi
 • Hefur yfirumsjón með þvottahúsi
 • Annast önnur þau verkefni sem yfirmaður felur honum

 Menntun og hæfniskröfur:

 • Menntun, reynsla og/eða þekking á matseld
 • Færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Hagsýni í innkaupum
 • Góð íslenskukunnátta
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Jákvæðni og áhugasemi

Umsóknarfrestur er til 12. september 2018

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Frekari upplýsingar veitir Júlíana Tyrfingsdóttir, sími 480 6372 og áhugasamir geta sent umsóknir á netfangið julianat@arborg.is.